top of page
Ценности
Jewelry Appraiser

1. Ако работата ни в строителството би могла да бъде отлична, няма нужда тя да бъде добра!

2. Правим ремонта за всички така, както бихме го извършили за себе си.

3. Понякога допускаме грешки, за които си признаваме, поправяме с нужното търпение и отговорност, без да бъдат компромис с качеството и не оставяме след тях видими следи.

4. Следваме утвърдени норми и стандарти, но се стараем да мислим нестандартно и да подхождаме иновативно. 

5. Разчитаме на опита и традициите в строителството от миналото, но прилагаме творчески решения и подходи в работата си.

6. Ценим времето и сроковете, но държим на качеството, без да прибързваме в задачите си. Хубавите неща стават бавно!

7. Отнасяме се в работата си с необходимата скромност, сдържаност и премереност.

8. Нашите услуги са създадени от хора за хора!

9. Времето е най-ценният, невъзобновяем ресурс за всеки - ценим Вашето време и сме уверени, че Вие също ще цените нашето.

10. Изборът да се инвестира в по-качествени материали, съоръжения и изделия ще ви се отплати в бъдеще с разумни комунални разходи, дългогодишна експлоатация, евтина поддръжка и ремонт на мечтания от Вас дом.

11. Ние минимизираме появата на проблеми на строителния обект, като присъстваме лично на него и участваме пряко във всички дейности. Разбираме добре и можем отлично това, което правим!

12. Спомагаме значително да бъдат съгласувани всички отделни части на проекта, да бъде осъществявана гладка комуникация и координация между отделните специалисти, за да бъдат избегнати всякакви конфликтни точки и преразход на средства и време.

13. Разчитаме на достатъчно дълга подготовка, която да направи ремонта кратък и качествен, отколкото да започнем ремонтът прибързано и той да продължи месеци наред.

14. Няма майстор, който да разбира от всичко, но ние имаме бригада, на която може да се разчита и партньори със солиден опит в строителството.

bottom of page