top of page

1. Подготвителни строителни дейности
Оглед на обекта и запознаване с изискванията на клиентите ни

Оглед на обекта и запознаване с клиентите ни

1.1. Подготовка на строителната площадка

1.2. Подготвителни дейности и организационни работи

1.3. Демонтажни работи

1.4. Земно-изкопни работи

1.5. Кофражни, армировъчни и бетонови работи и осъществяване на системен контрол по изпълнението им.

1.6. Хидроизолационни работи:

1.6.1. Хидроизолация при основите:

 • подготовка на основата;

 • грундиране;

 • газопламъчно залепване на рулонната хидроизолация;

 • изпълнение на защитен слой на хидроизолацията.

1.7. Каменна зидария и зидарски работи

1.8. Дограмаджийски работи

1.9. Дърводелски работи, монтаж на дървени носещи конструкции, мебелировка и реставрация на стари, дървени мебели

1.9.1. Шлайфане, грундиране и лакиране на дървени повърхности

1.10. ВиК услуги - водопровод и канализация

 • Извършване на изкопи;

 • Пясъчно легло по детайл;

 • Обратна засипка;

 • Транспортиране.

1.10.1. Полагане на водопроводни тръби и изграждане на конструкции и системи.

1.11. Изпълнение на електрически инсталации

 • изпълнение на електрически инсталации в защитени тръби
  и мълниезащитни системи (прихващане на мълнията, конвенционална защита, прилагане на метод “мълниезащитна сфера” и “мълниезащитна мрежа”,

  активна мълниезащита, отвеждане и разсейване на енергията в земята, заземителни инсталации, изпълнение на токоотводи);

 • съединяване, отклонение и обработка краищата на проводници и кабели;

 • монтаж на осветителни арматури и ел. табла.

1.12. ОВИ - отоплителни и вентилационни инсталации.

bottom of page