top of page

Бързо, хубаво или евтино? Тройното ограничение при избор на услуги в строителството.

Бързо, хубаво или евтино? Тройното ограничение при избор на услуги в строителството.


“Железният триъгълник” при избора на стока или услуга има своите очевидни недостатъци. Научете защо процесът на икономично стартиране е най-добрият начин да постигнете бързо, добро и евтино – всичко това в един проект.

Има една стара максима, използване при разработката на софтуер, която гласи нещо като: „Бързо, добро или евтино – изберете две!“. Известна е като “Железния триъгълник”, “Триъгълник за управление на проекти” или “Тройно ограничение”, тази концепция е широко позната на всеки, който някога е изпитвал натиска от претеглянето на противоположните сили на качество, време и цена една срещу друга.

Общата концепция е, че имате три избора, когато ви се предлага стока или услуга: да ви бъде извършена бързо, да ви струва евтино или да се получи хубаво. Въпреки че отдавна се смята, че постигането на и трите не е възможно, сега някои предприемачи мислят, че може и да не е така. Фокусирането върху ценностите при предоставянето на стоки и услуги и елиминирането на предположения, свързани с редица ограничения са от ключово значение за развитието на действително ценен продукт или услуга, особено, предоставяна от малка фирма или кооператив.


Железният триъгълник

Концепцията за “Железния триъгълник” се е появила с течение на времето от тези общи допускания:

  • Можете да предложите нещо бързо и с високо качество, но това ще струва много скъпо!

  • Можете да предложите нещо бързо и евтино, но то няма да е с високо качество!

  • Можете да предложите нещо с високо качество и ниска цена, но това ще отнеме много време!

Нека разгледаме всяко от тези твърдения и какво означават те за предлагането на цялостна, комплексна услуга в строително-ремонтните дейности, от малка фирма или кооператив.


Евтино и бързо

Ако предложите на строителния пазар нещо евтино и бързо, ще жертвате функциите или качеството на услугите си, за да го направите бързо. Вие създавате приемливо решение (прототип) и можете да започнете да получавате обратна връзка за него незабавно, от клиентите, избрали подобно решение за своя проект.


Впоследствие обаче, това ви позволява да започнете да получавате системни обратни връзки и да започнете да подобрявате услугите си, но пътя, който ще извървите, може да не си струва. Можете да навредите на доверието на вашата компания и да създадете повече проблеми за себе си в бъдеще.


Добър и евтин

Друг вариант е да създадете и предлагате висококачествена услуга и свързаните с нея продукти, но да харчите не малко пари за тях. Със сигурност, ще предоставите по-добри услуги и свързаните с тях продукт на клиентите си, но може да ви отнеме много време, за да го завършите, като същевременно ще имате висок бюджет за разходи.


Ако имате време да направите много изследвания, опити и разработване на подходи, които да усъвършенствате в началото, това може да има по-добри резултати за вашата компания. Но на днешния пазар, бизнесът трябва да бъде гъвкав и да може да действа бързо, което е малко вероятно при този подход.


В крайна сметка, тъй като обикновено никога не се получава обратна връзка от клиентите си по време на разработката на нови подходи и решения, може да се окажете до точка, в която да имате създадена висококачествен услуга и свързаните с нея продукти, които те всъщност повечето клиенти да не искат.


Добър и бърз

И накрая, можете да създадете висококачествена услуга или продукт за възможно най-малко време. От трите варианта повечето фирми вероятно биха предпочели този. Можете да създадете добър продукт или услуга за кратко време, но това ще ви струва висока цена.


Вероятно ще трябва да инвестирате в екип, който да ви помогне да изпълните изискванията на вашата времева линия, но допълнително изразходвани пари или първоначална инвестиция могат да бъдат пропиляни, ако често се налага да преработите продукта или променяте подхода при предоставяне на услугите си в комплексните, строително-ремонтни дейности.


Проблеми с Железния триъгълник

Както можете да видите, няколко проблема се появяват доста бързо с очертаването на тези подходи. Първият проблем с “Железния триъгълник” е определението за "хубаво" или концепцията за качество.


Триъгълникът предполага, че бързо и евтино е опция, но в действителност доставката на продукт или предлагането на услуга с ниско качество, рядко е действително предпочитана опция. Независимо дали представяте продукт или услуга на пазара, завършвате проект за клиент или изпълнявате вътрешен фирмен проект, качеството е универсално очакване.


Вторият проблем е известен като “Законът на Брукс” който има приблизително седната условност: „Добавянето на още работна сила към вече закъснял с изпълнението проект го прави още по-разточителен като време и средства“. Докато законът на Фред Брукс се отнася в икономиката конкретно за разработката на софтуер, неговата концепция се прилага като принцип и за много видове проекти, включително строителни.


Това често се илюстрира и опростява от метафората „твърде много готвачи в кухнята“. Основната концепция е, че когато добавите повече хора към даден проблем, допълнителните комуникационни разходи и сложността на динамиката на екипа често имат отрицателен ефект върху времевата линия и бюджета като цяло.


Това до голяма степен елиминира комбинацията от добро и бързо като реална опция. Така ни оставя добро и евтино, но това означава, че проектът ще отнеме много време. Благодарение на стройната концепция обаче, това може да бъде избегнато.


Какъв е извода от примера за Железния триъгълник?

Смята се, че ограниченията са железни, защото не можете да промените едно ограничение, без да повлияете на другите.

Нека използваме “Железния триъгълник”, за да разгледаме ограниченията в управлението на проекти за екип, предоставящ комплексни услуги например. Това са някои от ограниченията, с които ще се сблъскат:

  • Обхватът на работата (т.е. функциите и характеристиките, необходими за доставяне на работещ продукт);

  • Необходимите ресурси (т.е. членовете на екипа и бюджета за доставка и изпълнение на продукта);

  • Времето, необходимо на екипа да излезе на пазара и да започне да предлага услугата комплексно.


Целта на Железния триъгълник е да даде на изпълнителния екип необходимата информация и нужното предвиждане, за да се научи да прави допустими (приемливи) компромиси, без да повлияват значително на качеството, които в крайна сметка да помогнат на бизнеса. Например, ако екипът има фиксиран обхват на действие, той може да е по средата на проекта и да осъзнае, че не е в състояние да изпълни датата на завършването му.


В този момент това са техните опции:

  • Договорете по-късна дата на завършването му, но увеличете отговорностите по извършваните ангажименти;

  • Добавете още хора към проекта, като в крайна сметка повишите общите разходи (ресурси).


Методът за продуктивно стартиране


Методът за продуктивно стартиране е процес за предоставяне на продукти и услуги, разработен от Ерик Райс през 2008 г. Хронографиран в неговата книга “The Lean Startup” от 2011 г.: Предприемачите, които използват непрекъснати иновации за създаване на радикално успешен бизнес се основават на концепции, заимствани от примера на продуктивното отношение в производството, разработени от японски автомобилни производители през 80-те години на миналия век.


Методът за продуктивно стартиране залага на концепцията, че всичко, което не носи стойност на крайния потребител, е отпадък. Подобно разхищение се бори, чрез създаване на проверими и измерими хипотези, след което те се измерват спрямо честни и значими ключови показатели за ефективност (КПЕ).


Първата стъпка е да създадете минимален жизнеспособен продукт или услуга (ЖПУ), който е най-простата версия на продукт, който може да тества вашата хипотеза и да предостави максимално количество валидирано обучение - търси се справяне с допуснати пропуски от неефективно използване на човешкият ресурс, неоползотворени запаси от материали или неефективни и разточителни процеси при организацията на труда.


След като натрупате първоначалния си ЖПУ, следващата стъпка е да го отработвате (повтаряте) отново и отново, като използвате инструменти като разделно тестване и предварително определени КПЕ. Тези инструменти ще ви помогнат да направите нужните корекции на продукта или услугата, която развивате с един от двата резултата: да го усъвършенствате до съвършенство или да определите неуспеха и да го завъртите.


Прилагане на продуктивен процес

Въоръжени с това, което научихме за недостатъците на “Железния триъгълник”, е възможно да се изпълни проект, който е бърз, евтин и добър чрез прилагане на концепциите на продуктивен процес, чрез многократни опити. С този процес следва да поддържате екипите малки, защото става ясно, че твърде много участници просто ще затруднят комуникацията и ще ограничат гъвкавостта ви, за да се справите с променящите се изисквания на пазара.


Тъй като в началото просто се създава Минимално жизнеспособен продукт (ЖПУ), не е необходима голяма предварителна инвестиция. Тествайте хипотезите си с малки крачики, така че да бъде избегнато харченето на много пари или инвестирането в други ресурси, в случаите на допускане на грешки.


Поддържането на малки екипи и ограничаването на инвестициите в ЖПУ, ще ви позволи да запазите проекта рентабилен и дори евтин. Освен това изграждате ЖПУ, за да разполагате с работещ модел на работа възможно най-скоро и да предоставите нещо ценно на крайния потребител.


Като се фокусирате върху тези ценности и предотвратявате раздутия обхват, пълен с предположения и непроверени хипотези – можете да градите бързо рентабилен модел на работа. Когато ограничавате работата до ЖПУ, вие бързо ще се заявите на пазара с нещо ценно, разпознаваемо и предпочитано от клиентите.


Вероятно подобен подход може да доближи нещата до една възможна и пипаема цел: бързо, добро и евтино в един проект!


78 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page