top of page

За нас. Традиция

“ЛЕМУИЛ” ЕООД е малка строителна компания, със значителен опит в строителството, предавано от три поколения до днес, работеща главно на територията на област Стара Загора. Ние сме ориентирани в предоставянето на услуги в комплексното строителство, ремонт и реставрация на селски и градски еднофамилни къщи, както и на стари и новопостроени апартаменти.

Компанията функционира като строителен кооператив (стройкооп), разполага със своя собствена бригада от майстори и специалисти, притежава строителна техника, инструменти и механизация, както и има изградена професионална мрежа от доверени партньори (подизпълнители), на които може да се разчита постоянно във всеки един етап от предоставянето на строително-монтажните работи (СМР) за нашите клиенти.
Цялостната дейност по строителството е съдружие между съмишленици - с ясни идеи, мисъл и чувство, влагани в работата ни, зад което стои добре подготвен екип.
Основателя на компанията - Димо Димов-Лемуил е трето поколение строител, наследил строителния занаят (дюлгерството), първо от дядо си Димо, чието име носи, а впоследствие и от баща си - Тодор, който е получил и професионалното, почетно звание и признание за своето време - герой на труда в строителството. (Званието “Герой на труда” е било учредено с указ на Президиума на шестото Велико народно събрание през далечната 1948 г. Присъжда се от Държавният съвет на НРБ на български и чуждестранни граждани за “изключителни и трайни постижения от особено голямо значение за развитието на народното стопанство, просветата, културата, изкуството, техническия прогрес и за изключителни заслуги в строителството и защитата на Народна република България”.

За нас. История

Дядо му Димо е бил през целият си живот строител-дюлгер, занимаващ се с реставрацията на селски къщи, главно на територията на община Чирпан, община Първомай и община Стара Загора и особено много е работил в районите на селата Добри дол, Яворово, Могилово и околностите. В дюлгерският му път, особено внимание е отделял на реставрацията на селски къщи - извършването на частичен или цялостен ремонт на покриви, зидането с естествени камъни и суха зидария, полагането на основи и всичко, имащо отношение към превръщането от една купчина камъни  - в къща, сигурно място за живеене и дом.
Lemuel, three generations family builders

Баща му Тодор възприема дюлгерският занаят още като петнадесет годишен младеж, помагайки в строителната работата на дядо Димо, където често е бил вземан да се учи на занаят. В последствие, като пълнолетен, млад човек, призован да отбива редовната си, наборна военна служба към НРБ, попада в подразделението на Строителни войски, където натрупва значителен опит в пътното и транспортното строителство, военното строителство и междувременно завършва своята строителна специалност - зидаро-мазач. След излизането му от казармата и структурите на строителни войски, професионалният му път преминава през строително предприятие 2 (СП 2, част от системата на Строително-монтажен комбинат - Стара Загора, съществувало през периода 1974 - 2000 година.),  където започва да натрупва значителен опит в жилищното строителство, постига все по-високи професионални разрядни равнища и отговорности, като до пенсионирането си, достига и до най-високият разряд в строителството - 7 (седми).

 

(Разрядите са професионално-квалификационни характеристики на специалностите, характерни и прилагани в системата на строителството. Разрядът на работа отчита неговата сложност, без да се отчитат условията на труд. В случаите, когато за една специалност се предвиждат няколко разряда, всеки работник с по-висок разряд трябва да притежава знанията и уменията за съответните по-ниски разряди. Работниците притежаващи 6 и 7-ми разряд, освен всичко друго, много добре са знаели и:

- техническите изисквания на материалите;

- нормите за разход на материали;

- разчитане на чертежи, означени детайли и възли;

- изискванията за качество на съответните видове работи, които изпълняват;

- изискванията за работа при зимни условия;

- предназначението на всички подемни и такелажни машини и съоръжения, с които работи и сигнализацията; използвана при работа с тях;

- да измерват и изчисляват необходимите и действително вложените материали и извършената работа;

- организират, ръководят, контролират и отчитат работата на бригадата;

- основните правила и начини за определяне на повърхнини и обеми;

- начините за съставяне на количествени и стойностни сметки.)

 

Впоследствие, професионалното развитие на бащата Тодор, продължава и завършва в строително предприятие 2 (СП 2), като бригадир на най-голямата бригада от зидаро-мазачи и участват буквално в построяването на голяма част от съвременният град Стара Загора, включващо построяването на жилищни блокове, училища, редица културни институции и обществени сгради и не малко паметници на културата, включително и отделни етапи от паметника “Бузлуджа”. 

Извън държавната работа в строителството, в почивните си дни, Тодор продължава да работи активно по изграждането на еднофамилни къщи на българи и чужденци, както и на много селски вили, като по този начин от една страна подсигурява допълнително грижата си за семейството, а от друга страна поддържа предавания дюлгерски занаят от дядо Димо в изграждането на къщи и непресъхващият стремеж за възраждане и съхранение на българското село, като неведнъж на строителните обекти го придружава и синът му - Димо Димов-Лемуил, който старателно се учи на занаят от баща си.

За нас. Бъдеще.

И към настоящият момент, бащата Тодор продължава да споделя със сина си Димо, тънкостите на строителството и да помага с професионални съвети при изправянето пред конкретни и специфични строителни казуси на фирмата “ЛЕМУИЛ” ЕООД.

В началото на 2024 г., с богат опит и страст към предизвикателствата за промяна, Димо Димов-Лемуил основава българо-белгийски международен екип “InnovateEase”, в който всички са обединени от страстта към иновациите, предприемачеството, технологиите от следващо поколение и маркетинга. Така, екипа се заема със задачата да осъществи един нов преход към развиване и предлагане на интегрирани решения за умен дом от ново поколение. 

bottom of page