top of page

2. Основни строителни дейности
Подготовка на проект за изпълнение и количествено-стойностна сметка

2.1. Изкопни работи и услуги с багер.

2.2. Направа на фундаменти и нулев цикъл.

2.3. Изпълнение на видове конструкции - монолитна, сглобяема, комбинирана.

Excavator Tractor

2.4. Направа на стълбищни клетки - бетонна, стоманена, железобетонна, дървена и възможните съчетания със стъкло.

Modern Staircase

2.5. Изграждане на покрив и ремонт на покриви с прилагане на различни видове покривни системи и материали:

  • керамични керемиди;

  • метални керемиди; 

  • битумни керемиди;

  • рулонни материали;

  • каменни и керамични керемиди и плоскости.

Roof Construction
bottom of page