top of page

Стандарта “BREEM” в инвестиционното строителство и ползите за общността и региона в който живеем

Актуализирано: 28.07.2021 г.

Интереса на всяка една местна общност към развитието на архитектурата и строителството следва да отива далеч на средносрочния хоризонт, мотивиран от реализиране на добра печалба и ликвидност на вложените средства в инвестиционни проекти и имоти. Всички би следвало да сме заинтересовани от дългосрочното въздействие на заобикалящата ни среда, както и от качеството на живот който ще водим, след реализацията на архитектурно-строителните проекти, свързани с начина ни на живот. Един от водещите и най-широко използвани методи за измерване на въздействието на построените в общността сгради и околна среда е британският стандарт “BREEM”. Той се използва по целия свят и може да бъде прилаган при оценката на различни типове сгради в национален и международен мащаб.

Стандарта BREEM e наложен като такъв от BRE GROUP (Building Research Establishment) - e уникална консултантска организация за оценка на строителни проекти и обекти. Тя предлага експертиза в почти всеки сегмент на архитектурната среда и свързаните с нея индустрии. BRE помага на клиентите да реализират по-качествени, по-сигурни, по-отговорни за околната среда обекти, урбанизирано пространство и бизнес дейности. Експертите й също така подкрепят иновациите и пилотните проекти, с помощта на които се постигат и подобряват подобни резултати. BRE като организация, създадена с тази цел, помага на правителство, промишленост и бизнес да приемат предизвикателствата на застроената околна среда.

BRE GLOBAL е независим орган, упълномощен от страна на Британската агенция по стандартите (UK Accreditation Service - UKAS) и предоставя услуги по сертифициране на обекти и съоръжения в областта на пожарната безопасност, степента на сигурност, нивото на зеленото строителство и нивото на устойчивите продукти и услуги на международния пазар. BRE Global е независима организация, която е създала стандарта BREEAM за сертифициране на обекти в областта на зеленото строителство и представлява неразделна част на BRE Group. BRE Global предлага също така най-съвременно изследване, обучение, писане на стандарти и свързани с тях услуги. Компанията е основател на част от водещите брандове, в това число на: LPCB (Loss Prevention Certification Board), отговарящ за издаването на лицензи за пожарна безопасност и сигурност на продуктите и услугите, посочени в Червената книга (Red book) и на BREEAM, водещия световен метод за сертифициране на сгради според принципите на устойчивото развитие. BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method за обектите представлява протокол, който определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и мярката, която се използва, за да се опишат екологичните, енергийните и устойчивите характеристики на някоя сграда. Протоколът е съставен така, че да е възможно да се приложи по отношение на какъвто и да било вид обект, проектиран или изграден където и да е по Света. С други думи, от жилищните обекти, през бизнес площите, търговските и културно-образователни учреждения, та до здравните институции и т.н. В света има над 110 000 сертифицирани сгради и над половин милион регистрирани за сертифициране.

Девет основни критерия за оценка на сградите

Оценката за сертифициране по BREEAM се базира на девет основни критерия. Първите са: енергия (подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата, намаляване на CO2 емисиите); управление (на строителния процес и на експлоатацията на вече построената сграда); здраве и тонус на обитателите (вътрешни и външни фактори - светлина, шум, качество на въздуха, топлинен комфорт и т. н.); транспорт (близост до обществен транспорт, поддръжка на комунални услуги, осигуряване на транспортни услуги, намаляване на използването на моторни превозни средства чрез насърчаване на алтернативни методи за транспорт).По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени други два критерия: вода (мониторинг и управление на консумацията на вода и насърчаване на намаляването на потреблението й), както и материали (насърчаване използването на строителни материали с ниско въздействие върху околната среда, повторна употреба на някои от тях, насърчаване на използването на термична изолация, повторно използване на съществуваща фасада и т. н.).Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три критерия: отпадъци, земя и екология, и замърсяване.Всяка категория носи определен брой кредитиПокриването на всяка подкатегория носи определен брой кредити. Съответно, кредитите, получени от всяка отделна категория, се събират и формират общата оценка на сградата (в % - максималната оценка е равна на 100%), която може да бъде:

- Pass (неутрална) і30;

- Good (добра) і45;

- Very Good (много добра) і55;

- Excellent (отлична) і70;

- Outstanding (изключителна) і85.

Главните категории, които BREEAM измерва, са едни и същи за различните схеми на стандарта. Разликата е в тежестта, която една и съща категория има в различните географски райони, както и в някои от подкатегориите, които могат да бъдат характерни само за дадена схема (например за BREEAM Schools) или за даден регион.

Процесът на сертификация

Оценяването на сграда съгласно изискванията на BREEAM се извършва от независими оценители. BRE Global поддържа мрежа от оценители, които минават през съответния курс на обучение. BREEAM може да се прилага, когато сградата е на ниво проект, в процес на строителство или е вече построена. Счита се, че е най-добре процесът по сертифициране да започне още на проектно ниво (това означава повече покрити критерии при по-малко или понякога дори никакви допълнителни разходи). Процесът на сертификация се състои от четири етапа.

Първоначално сградата се регистрира за сертифициране и оценителят прави предварителна оценка на база предоставена му от строителя документация. Оценителят работи със специално разработен софтуер, в който въвежда данните по отделните категории.

На втория етап, ако инвеститорът е съгласен с направената оценка, се изпълнява заложеното в проекта. В случай че инвеститорът иска сградата да има по-висок резултат от получения при предварителното оценяване, екипът, който отговаря за проектирането и строителството, съвместно с оценителя, определят промените, които могат и трябва да се направят.

Третият етап е при построяването на сградата, когато оценителят сравнява дали реалното й изпълнение отговаря на заложеното в проекта.

В последния етап оценителят изготвя подробен доклад, който се изпраща в BRE Global с цел проверка. След това се издава съответният сертификат.

Проекти, изпълнени в съответствие с BREEAM в Стара Загора и страната

Четири значими обекта привличат вниманието на обществеността през последните няколко месеца. Това са новият склад от затворен тип на пивоварна Загорка, търговският лайфстайл център Странд в Бургас, новият бизнес и търговски комплекс City Tower на пл. Македония и библиотеката на Лесотехническия университет в столицата.

Новият склад за готова продукция в пивоварна Загорка, град Стара Загора

В началото на миналата година Загорка стартира дългосрочен проект за оптимизиране на складовите пространства и логистичните процеси на територията на пивоварната, който се осъществява на два етапа. В рамките на проекта се предвижда да бъде разширена складовата база за съхранение на готова продукция и амбалаж. Това ще бъде първата сграда, проектирана и изградена по метода BREEAM, сред всички пивоварни компании на Хайнекен по света, както и сред първите подобни сгради в България.

С цел максимална енергийна ефективност ще бъде внедрено LED осветление, както и соларни панели. Питейната вода ще се спестява, тъй като за технически нужди ще се използва дъждовна вода, събирана в специална система. Температурата в складовата част ще се поддържа с много добра изолация и бързи врати, без охладителна и отоплителна система.

Предвижда се в склада за готова продукция да бъде изградена BMS система, която да контролира и управлява всички процеси – осветление, вентилация, противопожарна система, с оглед поддържане на работните условия при минимална енергийна консумация.

Площта на новия склад за готова продукция е близо 3000 кв. м като стойността на инвестицията възлиза на над 2 милиона лева.

Други реализирани значими строителни проекти в областта на жилищното строителство в страната са тези от т.н. “зелени сгради” - жилищни сграда в София - “Изгрев 132”, жилищен комплекс “Изток Парадайс” и “Симеоново 145”.

“Garitage Park” стана първият в света мултифункционален комплекс, получил окончателен сертификат с Отличен рейтинг по международната схема на стандарта BREEAM Communities 2012 за социална, икономическа и екологична устойчивост. Garitage Park е мащабен жилищен и бизнес комплекс, разположен на 167 000 m2. Проектът ще се реализира поетапно и в напълно завършен вид ще включва:

  • 95 000 m2 офиси

  • 60 000 m2 жилища

  • 90 000 m2 паркова среда с езеро, детски и спортни площадки

  • Основно училище за 500 деца

  • 4 500 паркоместа

  • Спортен център с басейн

  • Спортна зала с капацитет 1 700 души

  • Супермаркет, ресторанти, кафенета и други.

Комплексът се намира в район с добре развита инфраструктура и директен достъп от Околовръстен път, което осигурява бързо и удобно придвижване до център, летище и различни части на столицата. Общата инвестиция в офисно-жилищния комплекс възлиза на до 200 милиона евро.

76 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page